Ενδεικτικές Τιμές ανά Διανυκτέρευση

Μέχρι 14/07/2018 (εξαιρείται η πασχαλινή περίοδος)

Studio (χωρίς πρωινό): 40€ (2 ατ.)
Studio (με πρωινό): 50€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 50€ (2 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 60€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 60€ (4 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 80€ (4 ατ.)

—————–

30/03/2018 – 14/04/2018 // 15/07/2018 – 16/09/2018

Studio (χωρίς πρωινό): 60€ (2 ατ.)
Studio (με πρωινό): 70€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 70€ (2 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 80€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 80€ (4 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 100€ (4 ατ.)