Ενδεικτικές Τιμές ανά διανυκτέρευση

15/05/2017 – 15/07/2017

Studio (χωρίς πρωινό): 50€ (2 ατ.)
Studio (με πρωινό): 60€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 60€ (2 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 70€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 70€ (4 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 90€ (4 ατ.)

01/08 – 15/09/2016

Studio (χωρίς πρωινό): 60€ (2 ατ.)
Studio (με πρωινό): 70€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 70€ (2 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 80€ (2 ατ.)

Μεζονέτα (χωρίς πρωινό): 80€ (4 ατ.)
Μεζονέτα (με πρωινό): 100€ (4 ατ.)