• για ακυρώσεις έως και 14 ημέρες πριν την άφιξη δεν υπάρχει καμία χρέωση
  • για ακυρώσεις από 13 ημέρες έως και την προηγούμενη της άφιξης ισχύει αποζημίωση 30% της συνολικής τιμής της κράτησης
  • για ακυρώσεις την ίδια ημέρα της άφιξης ή μη εμφάνιση ισχύει αποζημίωση 50% της συνολικής τιμής της κράτησης
  • για πρόωρες αναχωρήσεις (πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τα στοιχεία κράτησης) ισχύει αποζημίωση ίση με το 50% της συνολικής τιμής της κράτησης